Er uheldet ude?

Vand

Følgende numre kan bruge i tilfælde af akut brud på vandforsyningen, såsom brud på hoved vand- og radiatorerstrenge og deslige.
Brud efter balofixen kan som udgangspunkt stoppes ved at lukke førnævnte balofix, og repareres dagen efter.

 

Bemærk at det økonomiske ansvar ligger hos

Beboeren hvis der er brud på installationen efter balofixen.

Ejendommen  hvis der er brud på installationen før balofixen.

Kontakt Charles Nielsen VVS A/S døgnvagt på tlf. 3860 5111

 

Strøm

Ved manglende strøm, rådfør dig først med dine naboer, kig ned på gadebelysning etc., mangler de/det også? Kontroller at Fejlstrømsafbryder, sikringsgrupper etc. ikke er slået fra.

 

Bemærk at det økonomiske ansvar ligger hos

Beboeren hvis problemet i installationen ligger efter måleren.

Ejendommen/DONG Energy  hvis problemet i installationen ligger I eller før måleren.

 

Hvis det er tilfældet at der er tale om et generelt strømafbrud

Kontakt DONG Energy døgnvagt på Tlf. 70102030

 

Er der derimod tale om fejl i egen installation

Kontakt deres egen El installatør 

(Ejendommens “faste” Autoriserede El installatør Løvenkjær A/S har døgnservice, og kan træffes på Tlf. 3257 2525 – HUSK at det er for egen regning!)